Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

POLYCOM SOUNDSTATION2


thiết bị hội nghị truyền hình soundstation2


Thiết bị điện thoại hội nghị Polycom SoundStation2 - Hỗ trợ hội nghị âm thanh 03 bên, Tích hợp Loa và màn hình hiển thị, Polycom Soundstation2 là thiết bị điện thoại hội nghị  sử dụng nhiều nhất trên thế giới.

Hệ thống bao gồm:
 - Soundstation2 Base.
 - 21ft cord for connecting to console.
 - 7ft telco cable connects to RJ-11 telephone jack
 - Tài liệu hướng dẫn


  Polycom Soundstation2 có khả năng mở rộng:


thiết bị hội nghị truyền hình soundstation1


Hệ thống bao gồm:
 - Soundstation2 Base.
 - 21ft cord for connecting to console.
 - 7ft telco cable connects to RJ-11 telephone jack
 - Tài liệu hướng dẫn
 - Micro Mở rộng cho Polycom Soundstation2

Hệ thống cho phép họp hội thảo âm thanh với chất lượng tốt nhất, phòng họp rộng đảm bảo âm thanh tuyệt đối.

SẢN PHẨM MỚI

Bài viết nổi bật

Giải pháp hội nghị truyền hình mới

Lượt xem website