Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

POLYCOM HDX MICROPHONE THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH DÒNG HDX SERIES

thiết bị hội nghị truyền hình hdx series


Micro đa hướng Polycom dòng HDX series. Khả năng thâu âm 03 đến 05 m lọc tiếng ồn, đảm bảo âm thanh đạt chất lượng tốt nhất.

HDX Microphone tương thích:
 - Polycom HDX 6000
 - Polycom HDX 7000
 - Polycom HDX 8000
 - Polycom HDX 9000

Sơ đồ kết nối micro HDX mở rộng cho thiết bị hội nghị truyền hình Polycom HDX 8000:


thiết bị hội nghị truyền hình sơ đồ kết nối micro HDX

SẢN PHẨM MỚI

Bài viết nổi bật

Giải pháp hội nghị truyền hình mới

Lượt xem website