Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CỦA HÃNG POLYCOM CHO DÒNG SẢN PHẨM HDXremote thiết bị hội nghị truyền hình HDX seriesRemote control Polycom HDX - điều khiển từ xa cho thiết bị hội nghị truyền hình Polycom. Remote control Polycom HDX series tương thích với dòng Polycom HDX bao gồm: Polycom HDX 6000, HDX 7000, HDX 8000, HDX 9000. Remote control Polycom HDX series cũng tương thích với thiết bị hội nghị truyền hình Polycom VSX Series bao gồm: VSX 6000, VSX 7000, VSX 8000, VSX 7000e ...
sơ đồ thiết bị hội nghị truyền hình hdx remote

Chương trình khuyến mãi

Bài viết nổi bật

Lượt xem website

Giải pháp hội nghị truyền hình mới

Hỗ trợ trực tuyến